Vrh U

                                                                                            M: Irina      Bri ns 1133                     F:  Flowly Harvie     Bri b 33  

 
Birth at:  21.02.2017                                                                           

                

 

image         Umas

      Stav:  v novom domove


      Farba:  BRI n 33

      Pohlavie:  kocúr  


 

image

         Urse

      Stav:  v novom domove

      Farba:  BRI n 33

      Pohlavie:  mačka


 

image          Uma

      Stav:   v novom domove

      Farba:  BRI b 33

      Pohlavie:  mačka


 

image          Uriel

      Stav: v novom domove

      Farba:  BRI ny 21 33

      Pohlavie:  kocúr 

 

    

 

TOPlist